Aktualności

Organ administracji przed sądem

Artykuł 100 par. 1 k.p.a. nie przyznaje organowi administracji publicznej ani zdolności sądowej (art. 64 k.p.c.), ani uprawnienia (legitymacji procesowej) do wystąpienia do sądu w sprawie, która dotyczy strony prowadzonego przez ten organ postępowania – wyrok SN z 4 czerwca 2003 r., I CKN 471/01