Aktualności

Opróżnienie lokalu

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego przez osobę, która samowolnie go zajmuje, sąd nie orzeka co do lokalu socjalnego – uchwała składu 7 sędziów SN z 20 maja 2005 r. (sygn. akt III CZP 6/05).