Aktualności

Opłata za użytkowanie

Obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego o 50% ustalone w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zawartej w czasie obowiązywania ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. nr 32, poz. 159 ze zm.), zachowuje skuteczność także pod rządem obecnie

obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.), dopóki umowa stron w tym zakresie nie zostanie skutecznie zmieniona

– uchwała SN z 24 czerwca 2004 r., III CZP 23/04