Aktualności

Opłata za użytkowanie wieczyste

Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w budynku wzniesionym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe nie uzasadnia zmiany stawki procentowej opłaty rocznej (art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) – uchwała SN z 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03