Aktualności

Opłata planistyczna

W dniu 30 października b.r. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zwróciło się – do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych-  z zapytaniem o interpretację przepisów prawnych i metodyki wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty jednorazowej tzw. opłaty planistycznej. Treść pisma dostępna jest po zalogowaniu w zakładce Informator  – Informator dla członków.