Aktualności

Ogródki działkowe

Po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją przepisu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. nr 99, poz. 486) Polski Związek Działkowców nie może skutecznie dochodzić zobowiązania gminy do oddania mu nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste gruntów wchodzących w skład pracowniczych ogrodów działkowych

– wyrok SN z dnia 30 stycznia 2003 r., V CKN 1626/00