Aktualności

Odwołanie darowizny

Darczyńca lub jego spadkobierca nie może odwołać darowizny po śmierci obdarowanego, nawet jeżeli termin określony w art. 899 par. 3 k.c. jeszcze nie upłynął. Przyczyną odwołania darowizny może być rażąca niewdzięczność obdarowanego, a nie jego spadkobierców – wyrok SN z dnia 7 listopada 2002 r., II CKN 1395/00