Aktualności

Odpowiedzialność notariusza

Za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnej notariusz ponosi odpowiedzialność wobec klienta.

III CKN 694/00 – wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2002 r.