Aktualności

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

Dz. U. 207/2003 poz. 2016