Aktualności

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Dz. U. 167/2004 poz. 1758