Aktualności

Obdarowany jako członek spółdzielni

Złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej nie należy do wykonania darowizny (art. 896 k.c.) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

– uchwała SN z 24 czerwca 2004 r., III CZP 30/04