Aktualności

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Cały proces legislacyjny ustawy o gospodarce nieruchomościami można prześledzić na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1560

Obecnie sprawa nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami dobiega końca. Nowela czeka na podpis Prezydenta RP.