Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2139 opublikowano w dniu 6 listopada br. rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Zmianie ulegają m.in.:
•    definicje organizatora praktyki zawodowej i prowadzącego praktykę zawodową (§2 pkt 3 i 4),
•    wykaz projektów operatów szacunkowych, które sporządza kandydat na rzeczoznawcę majątkowego (§ 4 ust.1 pkt 2),
•    definicja tzw. osoby uprawnionej (§ 6 ust.1), pod kierunkiem której kandydaci wykonują czynności w ramach praktyki zawodowej (obecnie będzie to rzeczoznawca majątkowy wykonujący działalność zawodową nieprzerwanie  przez co najmniej trzy lata, w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis  na listę prowadzących praktykę zawodową),
•    wymogi dla kandydatów dotyczące części ustnej egzaminu (§ 30),
•    wzór dziennika praktyki zawodowej.

Tekst rozporządzenia nowelizującego w załączniku.

Dz U 2019 poz 2139