Aktualności

Niewykonanie umowy

Niewykonanie umowy w rozumieniu art. 394 par. 1 k.c. może także polegać na świadczeniu rzeczy niewłaściwej jakości – wyrok SN z 17 czerwca 2003 r., III CKN 80/01