Aktualności

Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym

W razie oddania przez jednostkę samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej i sprzedaży usytuowanego na niej budynku, nie wpisanej do rejestru zabytków i położonej na obszarze wpisanego do rejestru zabytków zespołu budowlanego (osiedla) o wartości historycznej oraz (lub) w obrębie strefy objętej ochroną konserwatorską ze względu na założenia urbanistyczne (układ ulic i zabudowę), nie mają zastosowania art. 68 ust. 3 i art. 73 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.) dotyczące obowiązkowego obniżenia ceny i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – wyrok SN z 18 grudnia 2002 r., I CKN 1268/00