Aktualności

Nieruchomość gruntowa

Dwie niezabudowane działki gruntu graniczące ze sobą i należące do tego samego właściciela, dla których jest prowadzona jedna księga wieczysta, stanowią – w rozumieniu art. 46 par. 1 k.c. – jedną nieruchomość gruntową – wyrok SN z dnia 26 lutego 2003 r., II CKN 1306/00