Aktualności

Niepomierna rozbudowa opini biegłego ponad rzeczywistą potrzebę.

Jeżeli biegły rozbudował niepomiernie opinię ponad rzeczywistą potrzebę, sąd może zmniejszyć żądane przez niego wynagrodzenie.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 1973 r.

I CZ 86/73 OSNCP 1974/4 poz. 74