Aktualności

Niedopuszczalne jest ogólnikowe powołanie się w decyzji na opinię biegłych

Niedopuszczalne jest ogólnikowe powołanie się w decyzji na opinię biegłych, jeżeli ta opinia jest podważana w sposób bardzo szczegółowy. Należy wówczas szczegółowo rozprawić się z zarzutami w uzasadnieniu decyzji. Nie wystarczy tu stwierdzenie, że biegli mają najlepsze rozeznanie co do wartości budynku i dlatego wydana przez nich opinia jest najbardziej wiarygodna.

1995.03.30 wyrok NSA SA/Ka 2751/94 POP 2001/5/157 w Katowicach