Aktualności

Nabycie własności – droga publiczna

Ostateczna decyzja wojewody stwierdzająca nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872) stanowi wyłączny dowód nabycia własności. IV CKN 1071/00 – wyrok SN z dnia 16 maja 2002 r.