Aktualności

Koszt wyceny przez biegłego wartości majątku spadkowego

Koszt wyceny przez biegłego wartości majątku spadkowego należy zaliczyć do kosztów postępowania, na takie postanowienie zaś przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 196 § 3 pkt 1 k.p.a.).

1991.11.26 wyrok NSA U SA/Kr 1148/91 ONSA 1992/1/11 w Krakowie