Aktualności

Konsultacje społeczne do projektu ustawy o kredycie hipotecznym

W ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy o kredycie hipotecznym, jakie odbywały się w Ministerstwie Finansów, w załączeniu  sprawozdanie ekspertów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, którzy uczestniczyli w Konferencjach uzgodnieniowych w dniach 22 i 25 lipca 2016 r. Zdaniem Zarządu PFSRM jest to najważniejszy akt prawny konsultowany w tym roku.  Wpływa on na możliwość pozyskiwania zleceń w sektorze bankowym.

Sprawozdanie z uczestnictwa ekspertów PFSRM w konsultacjach s.dot.kh

Źródło: PFSRM