Aktualności

Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 2 sierpnia br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Notatka  ze spotkania, wniosek dodatkowy dot art. 98a ust1 oraz nowy wyrok WSA zamieszczony został na stronie PFSRM.

http://www.pfva.com.pl/node/14279