Aktualności

Komisja Arbitrażowa i Opiniowania Wycen

Skład Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen

(zgodnie z Uchwałami Zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu nr 02/09/2021 z dnia 8 września 2021 r. oraz 01/10/2021 z dnia 16 października 2021 r.)

  • przewodnicząca –Monika Podwórna,
  • członkowie – na wniosek Przewodniczącej Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen :

zastępca przewodniczącej –Leszek Saleta,

pozostali członkowie:

Andruszko Jolanta,   Bednarek Elżbieta,   Biliński Waldemar,   Grzegorzewska Krystyna,   Hak Barbara,   Kaluska Łukasz,   Łobocka Przemysława,   Łyczkowski Dariusz,   Ochocki Waldemar,   Otfinowski Janusz,   Rogowski Wojciech,   Sawski Mariusz,   Stelmach Bogusław,   Szostak Anna,   Szulc Anna,    Ślusarek-Furgalska Mariola,    Ziobrowski Andrzej,   Żelezik Krzysztof.

 

Zgodnie z Art. 157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

u.1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:

1)  organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;

2)  w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

u.3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

REGULAMIN_KAiOW_2024

Regulamin KAiOW 2018 i 2019

REGULAMIN_KAiOW_2015

Regulamin KAiOW SRMW 2012