baner2021
DSC03276_2
baner piknik
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Aktualności

Komisja Arbitrażowa i Opiniowania Wycen

Skład Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen

  • przewodniczący – powołany przez Zarząd Stowarzyszenia 4 lipca 2018r.- Saleta Leszek,
  • członkowie –  powołani przez Zarząd Stowarzyszenia  na wniosek Przewodniczącego Komisji Arbitrażowej i Opiniowania wycen :

Andruszko Jolanta, Bednarek Elżbieta, Biliński Waldemar, Borodycz Lidia, Chudzińska Emilia, Gostrowski Edmund, Hak Barbara, Kaluska Łukasz, Konieczny Krzysztof, Krawczuk Monika, Łobocka Przemysława, Łyczkowski Dariusz, Maciołek Tadeusz, Majcher Wiesław, Maślanka Dariusz, Ochocki Waldemar, Olejnik Romana Iwona, Otfinowski Janusz, Podwórna Monika, Rogowski Wojciech,  Sawski Mariusz, Stelmach Boguslaw, Szostak Anna, Szulc Anna.

Zgodnie z Art. 157. 1. – ustawy o gospodarce nieruchomościami – Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznaw­ców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:

1)         organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczo­znawców majątkowych;

2)         w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24

Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

REGULAMIN_KAiOW_ 2019

REGULAMIN_KAiOW_2015

REGULAMIN_KAiOW_2015

Regulamin KAiOW SRMW 2012