Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2016 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1125).  Weszło w życie z dniem 28 lipca 2016 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 1128). Weszło w życie z dniem 28 lipca 2016 r.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 1131).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 1134).  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 29 lipca 2016 r. poz. 1138).
 6. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r. poz. 1155). Wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r.
 7. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r. poz. 1159). Weszła w życie z dniem 15 sierpnia 2016 r.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2016 r. poz. 1167).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2016 r. poz. 1169).
 10. Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 1181).
 11. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 779).
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 1186).  Wejdzie w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.

 Źródło: PFSRM