Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – marzec 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 6 marca 2019 r. poz. 434).

 

 1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 8 marca 2019 r. poz. 452).

Weszła w życie z dniem 14 marca 2019 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 8 marca 2019 r. poz. 457).

Weszło w życie z dniem 9 marca 2019 r., z wyjątkiem

pkt 3 i 5–9 załącznika do rozporządzenia, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 12 marca 2019 r. poz. 482).

 

 1. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości (Dziennik Urzędowy MIiR z 13 marca 2019 r. poz. 3).

Weszło w życie z dniem 14 marca 2019 r.,

 

 1. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 marca 2019 r. poz. 492).

Weszła w życie z dniem 29 marca 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie art. 19c,

art. 4 pkt 2, art. 7 pkt 1 oraz art. 10, które wejdą w życie z dniem 29 września 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 15 marca 2019 r. poz. 498).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 15 marca 2019 r. poz. 505).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 15 marca 2019 r. poz. 506).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 18 marca 2019 r. poz. 511).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 18 marca 2019 r. poz. 512).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 22 marca 2019 r. poz. 540).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

(Dz. U. z 25 marca 2019 r. poz. 553).