Aktualności

Kalendarz Prawny – listopad 2022 rok

KALENDARZ PRAWNY – listopad 2022 r.

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 3 listopada 2022 r. poz. 2245).

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 8 listopada 2022 r. poz. 2267).

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 14 listopada 2022 r. poz. 2309).

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 16 listopada 2022 r. poz. 2329).

 

  1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (M. P. z 21 listopada 2022 r. poz. 1100).

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 23 listopada 2022 r. poz. 2409).

 

  1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (Dz. U. z 23 listopada 2022 r. poz. 2417).

Weszła w życie z dniem 8 grudnia 2022 r.

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 29 listopada 2022 r. poz. 2452).

 

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. z 29 listopada 2022 r. poz. 2453).

Wejdzie w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.

 

  1. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz. U. z 30 listopada 2022 r. poz. 2456).

Weszła w życie z dniem 1 grudnia 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 i 2, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.;

2) art. 5 pkt 2, pkt 6 lit. a, pkt 8, pkt 9, pkt 10 lit. a, pkt 12, pkt 15–17 i pkt 20, które wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.;

3) art. 5 pkt 5 i pkt 11 lit. a oraz art. 8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.