Aktualności

Kalendarz Prawny – maj 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – maj 2020 r.

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 5 maja 2020 r. poz. 802).

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 7 maja 2020 r. poz. 814).

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 7 maja 2020 r. poz. 815).

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 11 maja 2020 r. poz. 833).

 

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa (Dz. U. z 18 maja 2020 r. poz. 884).

Weszło w życie z dniem 19 maja 2020 r.

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 25 maja 2020 r. poz. 920).

 

  1. Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju z 26 maja 2020 r. poz. 12).

 

  1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. (M. P. z 28 maja 2020 r. poz. 469).