Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – maj 2016 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 543).
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2016 r. w stosunku do marca 2010 r. (M. P. z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 391).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2016 r. (M. P. z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 392).
 4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2015 r. z podziałem na województwa (M. P. z dnia 19 kwietnia 2016 r. poz. 395).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2016 r. poz. 555).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2016 r. poz. 573).
 7. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2016 r. poz. 585). Weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. 
 8. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2016 r. poz. 586). Weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. 
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2016 r. poz. 599).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 2 maja 2016 r. poz. 614).
 11. Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 4 maja 2016 r. poz. 615). Wejdzie w życie z dniem 4 czerwca 2016 r. 
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z dnia 4 maja 2016 r. poz. 617).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2016 r. poz. 666).

Źródło: PFSRM