Aktualności

Kalendarz Prawny – listopad 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – listopad 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 5 listopada 2019 r. poz. 2133).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 6 listopada 2019 r. poz. 2138).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 6 listopada 2019 r. poz. 2139).

Weszło w życie z dniem 21 listopada 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 6 listopada 2019 r. poz. 2144).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 7 listopada 2019 r. poz. 2162).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 8 listopada 2019 r. poz. 2164).

Weszło w życie z dniem 16 listopada 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 12 listopada 2019 r. poz. 2181).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 14 listopada 2019 r. poz. 2204).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 19 listopada 2019 r. poz. 2250).

Weszło w życie z dniem 4 grudnia 2019 r.

 

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. z 19 listopada 2019 r. poz. 2261).

Weszło w życie z dniem 19 listopada 2019 r., z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (M. P. z 20 listopada 2019 r. poz. 1109).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju (Dz. U. z 21 listopada 2019 r. poz. 2291).

Weszło w życie z dniem 21 listopada 2019 r., z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. z 22 listopada 2019 r. poz. 2300).

Weszło w życie z dniem 30 listopada 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 28 listopada 2019 r. poz. 2325).