Aktualności

Kalendarz Prawny – grudzień 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – grudzień 2019 r.

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 5 grudnia 2019 r. poz. 2357).

 

  1. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 5 grudnia 2019 r. poz. 2360).
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych (Dz. U. z 6 grudnia 2019 r. poz. 2363).

 

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości (Dz. U. z 10 grudnia 2019 r. poz. 2382).

Weszło w życie z dniem 11 grudnia 2019 r.

 

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 16 grudnia 2019 r. poz. 2412).

 

  1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2020 (M. P. z 16 grudnia 2019 r. poz. 1173).

 

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 17 grudnia 2019 r. poz. 2420).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 19 grudnia 2019 r. poz. 2443).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia

pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 20 grudnia 2019 r. poz. 2455).

Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 24 grudnia 2019 r. poz. 2494).

Weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.