Aktualności

Kalendarz Prawny – czerwiec 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – czerwiec 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 3 czerwca 2020 r. poz. 981).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 4 czerwca 2020 r. poz. 998).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 10 czerwca 2020 r. poz. 1027).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 19 czerwca 2020 r. poz. 1064).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 22 czerwca 2020 r. poz. 1076).

 

 1. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 23 czerwca 2020 r. poz. 1086).

Weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z wyjątkiem:

1) art. 50, art. 58 i art. 89, które wejdą w życie z dniem 24 lipca 2020 r.;

2) art. 70 pkt 1 i art. 76, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

3) art. 75, który wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 14 listopada 2019 r.;

4) art. 77:

 1. a) pkt 3 lit. a, b i e, pkt 4 lit. a–c oraz pkt 5 i 10, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 25 maja 2020 r.,
 2. b) pkt 34–36, które wejdą w życie z dniem 24 lipca 2020 r.,
 3. c) pkt 58 w zakresie art. 31q ust. 8, który wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,
 4. d) pkt 27 i 60, które weszły w życie z dniem 24 czerwca 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;

5) art. 77 pkt 24 i art. 93, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 25 czerwca 2020 r. poz. 1100).