treść pisma dotyczącego zakazu fotografowania aktów notarialnych udostępnionych do wglądu z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

You must be logged into the site to view this content