Pismo z 21-11-2014 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczy wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej

You must be logged into the site to view this content