Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – dotyczy wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej

You must be logged into the site to view this content