Aktualności

Hipoteka przymusowa

Wierzytelność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne może być zabezpieczona hipoteką przymusową na użytkowaniu wieczystym – postanowienie SN z dnia 20 listopada 2002 r. V CKN 348/01