Aktualności

Hipoteka przymusowa

Administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony tylko przeciwko podatnikowi nie może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka

– uchwała SN z 18 marca 2005 r., sygn. akt III CZP 3/05.