Aktualności

Hipoteka przymusowa

Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej, bez nadania mu klauzuli wykonalności – uchwała z dnia 2 grudnia 2003 r., III CZP 92/03