Aktualności

Elektroniczny dostęp do zasobów Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Prace nad zmodernizowanym systemem dostępu elektronicznego do zasobów Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu są na ukończeniu.

Wcześniejsze spotkania Prezesa naszego Stowarzyszenia z kierownikiem Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu i zainteresowaniem ze strony stowarzyszenia tworzonym systemem przyniosło efekty. W najbliższych tygodniach przedstawiciele naszego Stowarzyszenia  będą uczestniczyć w prezentacji systemu, a ich ewentualne uwagi będą mogły zostać uwzględnione w nowym programie.

Docelowo system ma zostać wdrożony w ciągu kilku miesięcy.