Aktualności

Szkolenie 17-18 listopada 2022 r. w Zieleńcu

Z powodu niskiej frekwencji, szkolenie zostaje odwołane!!!

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie, które odbędą się w dniach 17-18 listopada 2022 r.
w hotelu „Szarotka” w Zieleńcu.

 

W dniach 17 i 18 listopada odbędzie się szkolenie nt. ” Analiza podejścia porównawczego; Podejście dochodowe – metoda inwestycyjna”.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Edward Sawiłow, wieloletni rzeczoznawca majątkowy, matematyk, geodeta uprawniony.
mgr. Katarzyna Puterko, rzeczoznawca majątkowy, specjalizuje się w analizie rynku i szeroko rozumianego doradztwa na rynku nieruchomości.

Uczestnik szkolenia uzyska 4 punkty szkoleniowe i 4 punkty warsztatowe.

Koszt szkolenia dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki 445,00 zł/os.

Osoby spoza SRM we Wrocławiu 550,00 zł/os.

 

Opłata za noclegi:

pokój 1 osobowy (1 doba) – 190,00
pokój 2 osobowy (1 doba) – 155,00.

 

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nieposiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego – do kosztów szkolenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Płatność wymagana najpóźniej do dnia 10.11.2022 r..
Wpłaty po 10.11.2022 r. będą zwiększone o 50,- zł

Wpłaty na konto SRM we W-wiu: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.
Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.