Aktualności

Dekret o reformie rolnej

Decyzja administracyjna, z której wynika, że majątek ziemski podlegał przepisowi art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t.j. Dz.U. 1945 r. nr 3, poz. 13 ze zm.), wiąże sąd w postępowaniu cywilnym

– wyrok SN z dnia 28 lipca 2004 r., III CK 296/03