Aktualności

darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej nie należy do wykonania darowizny (art. 896 k.c.) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Uchwała z 24 czerwca 2004 r. (sygn. III CZP 30/04).