Aktualności

Darowizna nieruchomości

Nie można żądać uznania za bezskuteczną – na podstawie art. 527 § 1 k.c. – umowy powrotnego przeniesienia własności nieruchomości na darczyńcę, zawartej w następstwie odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, chyba że zawarta została w następstwie wcześniejszej zmowy darczyńcy i obdarowanego w celu pokrzywdzenia wierzyciela – wyrok SN z 24 października 2002 r., II CK 396/02