Aktualności

Darowizna a zachowek

W sytuacji, gdy spadkodawca uczynił darowiznę na rzecz uprawnionego do zachowku i na rzecz jego małżonka z zastrzeżeniem, że przedmiot darowizny wejdzie do majątku wspólnego obdarowanych, na należny uprawnionemu zachowek zaliczeniu podlega tylko wartość połowy przedmiotu darowizny. Uprzywilejowanie przewidziane w art. 991 par. 1 k.c. dotyczy jedynie uprawnionych całkowicie niezdolnych do pracy trwale

– wyrok SN z dnia 30 października 2003 r., IV CK 158/02