Aktualności

Czynność nieważna

Dokonana z naruszeniem zakazu wynikającego z norm prawa publicznego czynność prawna kształtująca stosunki cywilnoprawne – jest nieważna (art. 58 par. 1 k.c.) – wyrok SN z dnia 26 listopada 2002 r., V CKN 1445/00