Aktualności

Ciągłość posiadania

Posiadaczom nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, o których stanowi art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.) przysługuje domniemanie ciągłości posiadania z art. 340 k.c.

wyrok SN z dnia 7 lipca 2004 r., I CK 20/0