Aktualności

Apelacja od wpisu dotkniętego brakiem wpisania hipoteki

Apelacja od wpisu dotkniętego brakiem wpisania hipoteki łącznej w księdze wieczystej, założonej dla odłączonej nieruchomości, podlega opłacie sądowej w wysokości dziesiątej części wpisu stosunkowego (art. 32 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych – Dz.U. nr 154, poz. 753 ze zm.) – postanowienie SN z 20 lutego 2003 r., II CZ 9/03