Aktualności

Analizy rynku nieruchomości

Od 1 września 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa publikowane są opracowania dotyczące polskiego rynku nieruchomości, które zostały sporządzone na zlecenie resortu, w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce.

Więcej informacji na stronie: http://mib.gov.pl/2-analizyrynkunieruchomosci.htm

Źródło: strona internetowa MIiB – biuletyn informacji publicznej