2017 Wrocław – szkolenie nt. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym