Aktualności

XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Zarząd SRM we Wrocławiu pragnie poinformować, że nasze Stowarzyszenie, pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, będzie organizatorem XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych„BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r. w hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich.

Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące świat nauki i praktyki powiązany z tematyką wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego do aktywnego uczestnictwa w Konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SRM we Wrocławiu


Oficjalna strona XXIX Konferencji
konferencja.srm.wroclaw.pl

 

Pożegnanie Andrzeja Kalusa

Szanowne koleżanki i koledzy

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 07 marca 2022r zmarł

ŚP. mgr inż. Andrzej Kalus

Członek honorowy kilkunastu polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych zrzeszających specjalistów w dziedzinie wyceny nieruchomości, w tym Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców Majątkowych (FRICS) w Londynie. Założyciel  i wieloletni Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (ŚSRM) w Katowicach, założyciel i przez dwie kadencje Prezydent Polskiej Federacji  Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) w Warszawie. Pomysłodawca i współautor Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM, autor kilkuset tysięcy wycen, doradca rynku nieruchomości.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi , Odznaką Zasłużonego dla budownictwa Województwa Katowickiego , prestiżowym w środowisku medalem honorowym „Amicus de Rebus Peritorum Polonorum”.

 

W sobotę 19 marca 2022r o godzinie 1110 na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu odbędą się uroczystości pogrzebowe naszego Kolegi ŚP. Andrzeja Kalusa.
Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji oraz ze względu na brak miejsca na cmentarzu o nie składanie wieńców oraz zniczy. 

 

Z poważaniem

Zarząd SRM we Wrocławiu