Aktualności

Opłata za dziennik praktyk od 01.03.2022 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie 169,88 zł- kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2021, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 09.02.2022r.